Poligrafia

Wraz z rozwojem technologii drukarskich - coraz doskonalsze maszyny, coraz lepsze farby, nowocześniejsze procesy poligraficzne prepress i postpress - nierozerwalnie wzrasta zainteresowanie nietypowymi i niezwykłymi w formie drukami. Druk na papierze nie stanowi dzisiaj wyzwania dla dobrej drukarni.

Osiągnięciem stały się metody druku na nietypowych podłożach nieabsorbcyjnych czyli na tworzywach sztucznych, powszechnie zwanych plastikami.

Nasza firma proponuje swoje usługi w tym właśnie zakresie.