Poligrafia/Jak przygotować plik dla 3D

Przygotowanie projektu graficznego dla druku efektu głębi 3D.

 • Projekt dla trójwymiaru przygotowujemy w programie graficznym Photoshop i zapisujemy w formacie PSD, w rozdzielczości 300 DPI, kolorystyce CMYK (plik zapisany w RGB i tak trzeba zmienić na CMYK,  powoduje to lekką zmianą kolorów).
 • Podstawową zasadą jest używanie oddzielnych warstw (layers) dla obiektów graficznych. Wg zasady: każdy obiekt na własnej warstwie.
 • Dzięki warstwom możemy zbudować plan przestrzeni 3D, gdzie najdalszy plan jest tłem (background).
 • Tło w ostatnim najdalszym planie (background) nie powinno być jednolitym kolorem, powinno mieć ostrą i wyraźną fakturę.
 • Na bazie tła (zwykle jest to pierwsza warstwa pliku PSD) dodajemy następne warstwy wraz z obiektami graficznymi.
 • Dobrze jest stworzyć interakcję pomiędzy obiektami znajdującymi się pomiędzy tłem a frontem, np. obiekty z poszczególnych warstw częściowo na siebie nachodzą.
 • Warstw z osobnymi obiektami może być dowolna ilość. Dobrze jest zrobić dodatkowy opis tekstowy w którym możemy określić na jakich głębokościach względem siebie umieszczone są obiekty.
 • Jedną z ważnych rzeczy jest kolor projektu. Grafika nie powinna być zbyt ciemna.
 • Napisy i loga na których nam zależy aby były bardzo ostre i wyraźne, powinno umieszczać się w planie "zerowym". Plan ten jest osią względem, której odbywa się pozorny ruch przestrzeni 3D. Obiekty zagłębione poniżej tego planu  zmierzają w kierunku tła (background)  a obiekty umieszczone nad tym planem wychodzę ponad  powierzchnię wydruku. W rezultacie daje to efekt pozornej głębi wydrukowanego arkusza na folii lenticularnej.
 • Teksty umieszczane na projekcie nie powinny być zbyt małe. Minimalna wielkość czcionek dla dobrej czytelności to 10 punktów. Przy tak małych napisach należy unikać kursywy, czyli czcionki pochylonej.
 • Niezbędnym jest dodanie dodatkowej szerokości do obszaru podstawowego grafiki tzw trapping. Wielkość ta jest zmienna i zależy od założonej głębokości efektu 3D. Dla  obrazu wielkości kartki pocztowej  należy dodać po min 1,5 cm na lewą i prawą stronę  w warstwie tła, tak aby grafika tła wypełniała jednolicie cały obszar tej warstwy.
Przykładowy plik w formacie PSD - bals.psd

Ten sam plik w postać warstw:

          Tło                                5-ta warstwa                           5+4 warstwa

         5+4+3 warstwa                 5+4+3+2 warstwa              5+4+3+2+1 warstwa

                                                    Uzyskany efekt 3D