Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wstęp

"Axxel" Sp. z o.o. stworzyła niniejszy dokument w celu prezentacji stanowiska w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach serwisu. Pragniemy zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące Państwa, są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i służą jedynie lepszemu poznaniu Państwa potrzeb.

Podstawowe założenia

"Axxel" Sp. z o.o. prowadzi własną działalność w oparciu o poniższe zasady:
1. Gromadzenie tylko niezbędnych danych i wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem zawartym w odpowiedniej klauzuli
2. Bezwzględny zakaz dostępu osób trzecich do przechowywanych danych
3. Gromadzenie danych i ich przetwarzanie odbywa się w ramach wewnętrznego procesu i nie jest w żaden sposób eksportowane na zewnątrz organizacji
4. Osobom wysyłającym jakiekolwiek informacje przysługują wszystkie prawa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), w tym między innymi: prawo do wglądu, poprawiania danych oraz cofnięcia zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie.
5. Natychmiastowa odpowiedź na wszystkie zapytania dotyczące polityki prywatności

Niniejszy dokument dotyczy serwisu internetowego "Axxel" Sp. z o.o. znajdującego się w sieci Internet pod adresem http://www.axxel.pl .

Gromadzone informacje

"Axxel" Sp. z o.o. w ramach swojego serwisu gromadzi następujące informacje:

- Informacje uzyskane poprzez formularz kontaktowy- (nazwa firmy, telefon, adres e-mail)
- Adresy IP
- Dane systemowe (system operacyjny, przeglądarka internetowa, rozdzielczość ekranu)

Cele, dla których informacje są gromadzone

- Adresy e-mail:        - wysyłanie informacji o działalności "Axxel" Sp. z o.o.
- Nazwa firmy, nr tel - wysyłanie informacji o działalności "Axxel" Sp. z o.o.
- Adresy IP:              - prowadzenie badań statystycznych
- Dane systemowe   - dostosowanie serwisu do Państwa wymagań

Zakres udostępnianych informacji

"Axxel" Sp. z o.o. nie udostępnia osobom trzecim, żadnych danych spośród zgromadzonych informacji. Wszystkie informacje są przechowywane w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp mają tylko określone osoby, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa.
Wyjątek stanowią sytuacje, gdy udostępnienie następuje za zgodą osoby, której te dane dotyczą, lub gdy jest wykonywane na wniosek uprawnionych organów.

Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości, problemów prosimy o natychmiastowy kontakt pod adresem: biuro@axxel.pl .