O nas/Dotacje

Informujemy, że firma Axxel Sp. z o.o. zrealizowała lub jest w trakcie realizacji następujących dotacji unijnych:

1. Umowa nr SPOWKP/2.3/16/01460. Tytuł Projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii druku offsetowego UV/3D celem wzrostu konkurencyjności międzynarodowej" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Umowa zrealizowana  i zakończona.

2. Umowa nr DWP-VI-WKP_1/2.2.2/2007/1686/7220 tytuł Projektu: "Udział jako wystawca w MT "PSI" Niemcy Dusseldorf, 10.01.2007 r." w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Działanie zrealizowane i zakończone.

3. Umowa nr DIW-X-WKP_1/2.2.2/2007/2170/12743 tytuł Projektu: "Udział jako wystawca w MT "PSI" Niemcy Dusseldorf, 11.01.2008 r." w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Działanie zrealizowane i zakończone.


3. Projekt w trakcie realizacji:

      Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w przedsiębiorstwie
AXXEL Sp. z o.o.”

 

Realizowany od 05/03/2010 do 04/03/2012

 

Wartość projektu 240 814,00 PLN, dofinansowanie 120 407,00 PLN

 
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

w ramach

 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 

 Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość